Новини та волонтерська діяльність: Опубліковано Порядок отримання пільгового кредиту для учасників АТО та ВПО
Керування дозволамиКерування дозволами

Опубліковано Порядок отримання пільгового кредиту для учасників АТО та ВПО

КМУ опублікував порядок отримання пільгового кредиту для учасників АТО та ВПО.

житло.jpgЗбором та оформленням документів займається Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Його регіональне відділення у Вінницькій області знаходиться за адресою:  21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, кім.723. Контактний телефон (0432) 66-07-95 (0432) 66-03-41.

Кредит надається терміном до 20 років під 3 % річних але не  але не більше ніж до досягнення  позичальником пенсійного віку.

Терміном надання кредиту вважається день укладення кредитного договору.

Площа житла, яке можна купити за рахунок пільгового кредиту розраховується  у розмірі  21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

При цьому площа житла, що придбавається сім'єю з однієї особи (одинока особа) і є однокімнатною квартирою, становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі, а площа житла сім'ї з двох та більше осіб — не більш як 94,5 кв. метра загальної площі.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується позичальником за власний рахунок.

Одержувачі кредиту самостійно обирають об'єкти, на придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти кредиту, в межах адміністративно-територіальної одиниці за місцем реєстрації заяви про намір отримати кредит.

Відсоткова ставка за такими кредитами встановлюється у розмірі 3 відсотків річних. При цьому відсотки за користування кредитом не нараховуються: військовослужбовцям — з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам та військовозобов'язаним — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Кандитат не пізніше, ніж в день укладення кредитного договору вносить на свій особистий рахунок, відкритий в банку-агенті, кошти в розмірі 6 відсотків вартості нормативної площі житла та вартість площі житла, що перевищує нормативну. За бажанням кандидата розмір власного внеску може бути збільшено.

Кредит надається за умови:

1) перебування кандидата та членів сім'ї кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або

- наявності у кандидата та у членів сім'ї кандидата у власності житлової площі з моменту набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" до моменту подання заяви про намір отримати кредит (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу, або

- відсутності у кандидата та у членів сім'ї кандидата на праві власності житлової площі та відсутності у них у власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 162, ст. 564) з моменту набрання чинності Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" до моменту подання заяви про намір отримати кредит;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.

Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням процентів залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім'ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім'ї;

3) внесення кандидатом на особистий рахунок коштів, визначених абзацом дев'ятим пункту 6 цього Порядку.

Кандидат подає до фінансової установи заяву про намір отримати кредит. До заяви додається анкета, в якій зазначаються основні відомості, необхідні для визначення відповідності заявника та членів його сім'ї вимогам, визначеним цим Порядком, в тому числі пільгова категорія кандидата, до якої він належить.

Перелік необхідних документів, які потрібно заповнити та подати до регіонального управління фонду Держмолоді можна завантажити за посиланням на сторінці фонду.

Також вказані електронні адреси, на які можуть бути надіслані документи про реєстрацію у черзі на отримання пільгового кредиту

https://www.facebook.com/derzhmolodzhytlo/posts/728118964350166

Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані кандидатом до фінансової установи за його місцезнаходженням або ж можуть бути надіслані до фінансової установи засобами поштового або електронного зв'язку.

Для отримання кредиту кандидат подає до фінансової установи такі документи:

заяву про надання кредиту;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім'ї; у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання — довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності житла;

довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей)/довідку (лист) про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів повнолітніх членів сім'ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім'ї кандидата);

письмову згоду кожного повнолітнього члена сім'ї, на якого розраховується розмір кредиту щодо включення їх у розрахунок кредиту (в довільній формі);

документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір кредиту, які разом з ним проживають або зареєстровані;

попередній договір про придбання житла (інші документи, що підтверджують зобов'язання або намір власника житла (продавця) укласти з кандидатом договір про придбання житла);

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції).

Особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", подають копію посвідчення учасника бойових дій та інформацію про включення до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

Особи, на яких поширюється дія пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", подають копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та, а у разі відсутності у посвідченні посилання на норму законодавства, відповідно до якої установлено статус, — копію документа про безпосередню участь в антитерористичній операції або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

Розгляд пропозицій щодо формування переліку осіб, які у поточному році отримають кредит, на відповідність вимогам цього Порядку здійснюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном (далі — комісія).

Комісія за результатами розгляду наданої фінансовою установою інформації про зареєстрованих осіб, що виявили бажання отримати кредит, із зазначенням пільгової категорії, розміру кредиту та даних про об'єкт, що придбавається схвалює перелік одержувачів кредиту та розмір кредиту, який буде наданий у поточному році за рахунок бюджетних коштів. Перелік одержувачів кредиту формується з урахуванням черговості згідно з реєстрами фінансової установи.

Рішення про надання кредиту приймається фінансовою установою протягом місяця з дня подання кандидатом документів для отримання кредиту за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на рахунки фінансової установи.

ГО "Автомайдан Вінниччина"