​​​
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІЖ УЧАСНИКАМИ

БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА ЧЛЕНАМ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО УЧАСНИКА  АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ

Це Положення визначає процедуру розподілу земельних ділянок між учасниками антитерористичної операції, які отримали статус учасника бойових дій (далі – учасники бойових дій), та членам сім'ї загиблого учасника АТО, з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

1.Основні засади:

1.1. Учасникам бойових дій, в яких не використано право на безоплатну приватизацію земельної ділянки, відповідного цільового призначення, можуть бути надані безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Вінниця, відповідно до плану зонування та детального плану територій.

1.2. Земельні ділянки учасникам бойових дій та членам сім'ї загиблого учасника АТО надаються в кварталах (масивах) малоповерхової житлової забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

1.3. У разі, якщо учасник бойових дій скористався правом на безоплатне отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд до моменту прийняття участі в АТО, то для таких осіб земельні ділянки повторно у власність не передаються.

1.4. Для цілей цього Положення, до членів сім'ї учасника АТО належать: чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, усиновлювачі та усиновлені.

1.5. Члену сім'ї  загиблого учасника АТО, в першочерговому порядку  може бути надана безоплатно у власність земельна ділянка. При цьому першочергове право на отримання такої земельної ділянки мають дружина/чоловік або діти загиблого учасника АТО, а в разі їх відсутності – батьки, потім, відповідно, усиновлювачі та усиновлені, рідні брати і сестри, дід та баба.

2. Порядок реєстрації:

2.1. Для забезпечення публічності і прозорості процедури реєстрації  створюється комісія з відбору осіб по розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність.

2.2. Департамент архітектури, містобудування та кадастру з метою розподілу земельних ділянок між особами, зазначеними в пункті 1 цього Положення за поданням Комісії, створює єдиний реєстр учасників АТО по місту Вінниці (далі – єдиний реєстр).

2.3. Для внесення до єдиного реєстру учасників АТО, департамент архітектури, містобудування та кадастру надає Комісії списки бажаючих учасників АТО на отримання земельних ділянок, підтверджені відповідними заявами та документами прикладеними до заяв. Члени загиблого учасника АТО, разом з заявою, складеною в довільній формі, надають Посвідчення члена сім'ї загиблого учасника АТО, а також пред'являють особистий паспорт (копію паспорта) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Представники сімей, члени сім'ї загиблого учасника АТО, додатково надають копії документів, що підтверджують факт наявності сімейних (родинних) відносин.

2.4. В єдиний реєстр вносяться учасники АТО, зареєстровані у м. Вінниця. Дата реєстрації місця проживання учасника АТО у м. Вінниця повинна передувати даті його направлення/перебування для участі в АТО. Будь-які зміни в єдиному реєстрі допускаються лише за поданням Комісії, відповідно до її протоколу, затвердженого рішенням виконавчого комітету.

2.5. Номери учасників АТО в єдиному реєстрі визначаються в порядку черговості, відповідно до  дати реєстрації поданої заяви про включення до списку бажаючих на отримання земельної ділянки.

2.6. Після визначення номерів в єдиному реєстрі, департамент архітектури,  містобудування та кадастру повідомляє заявників у строк, що не перевищує 10 робочих днів, про включення їх до єдиного реєстру та визначення порядкового номера.

3. Розподіл земельних ділянок:

3.1. Розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій, відповідно до списку єдиного реєстру, проводиться шляхом жеребкування. Умови проведення жеребкування затверджуються виконавчого комітету міської ради.

3.2. Членам сім'ї загиблого учасника АТО, відповідно до окремого реєстру, сформованого за  поданням  Комісії, надається право вільного вибору земельної ділянки, відповідно до запропонованих до відведення, та подання відповідної заяви про передачу її у власність, про що  Комісією складається протокол, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Жеребкування проводиться публічно в присутності депутатів Вінницької міської ради, учасників бойових дій або їх довірених осіб, представників засобів масової інформації та членів Комісії.

3.4. Результати жеребкування оформляються протоколом, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.5. Після проведення жеребкування учасникам бойових дій подають відповідні заяви на ім'я міського голови про передачу у власність земельних ділянок.

3.6. Питання щодо надання таких дозволів включаються до порядку денного пленарного засідання чергової, після жеребкування, сесії Вінницької міської ради.

3.7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються на замовлення учасників бойових дій, та членів сім'ї загиблого учасника АТО, в землевпорядних організаціях, які мають  відповідну ліцензію.

3.8. Затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх у власність здійснюється рішенням сесії  Вінницької міської ради.​

Примітка:

​До реєстрів учасників бойових дій АТО (ООС), вносяться ті учасники бойових дій АТО (ООС), які надали поновний пакет документів та на підставі включення заяви до списку бажаючих на отримання вільної земельної ділянки «Учасники бойових дій».

У разі відсутності посвідчення учасника бойових дій, реєстрація здійснюється тільки до списку бажаючих на отримання вільної земельної ділянки «Військовослужбовці» з приміткою учасник бойових дій АТО (на підставі довідки про безпосередню участь в АТО (ООС), а до реєстрів учасників бойових дій АТО (ООС) вносять виключно з моменту подання посвідчення УБД, без перенесення до списку бажаючих «Учасники бойових дій».