Земельні питання: Положення про розподіл земельних ділянок між учасниками АТО
Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про розподіл земельних ділянок між учасниками АТО

Про затвердження «Положення про розподіл
земельних ділянок між учасниками бойових
дій, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, та членам сім'ї
загиблого учасника антитерористичної операції,
для передачі земельних ділянок безоплатно
у власність», складу та порядку роботи комісії

Керуючись підпунктом 1 пункту б ст.31, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 5, 6, 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Положення про розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сім'ї загиблого учасника  антитерористичної операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність» (далі–Положення), згідно додатку 1.

2. На виконання вимог цього Положення,  затвердити склад комісії з відбору осіб по розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність», згідно додатку 2, та порядок роботи комісії згідно додатку 3.

3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014
№413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» вважати учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та які отримали статус учасника бойових дій, що підтверджується посвідченням учасника бойових дій.

4. Доручити Департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради:

4.1. Відповідно до генерального плану міста Вінниця до 15.06.2015 року визначитись з місцем розташування, кількістю, розміром присадибних ділянок, що можуть бути надані учасникам бойових дій та членам сімей загиблих учасників  антитерористичної операції для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

4.2. Створити, за поданням Комісії, єдиний реєстр учасників антитерористичної операції для передачі земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

4.3. Враховуючи обмеженість територій, придатних для садибної забудови, а також відсутність земель запасу та земель резервного фонду у межах міста, які в межах держави формувались на територіях сільських та селищних рад, під час розпаювання колективних сільськогосподарських підприємств, забезпечити підготовку звернення від Вінницької  міської ради до голови Вінницької  обласної ради, голови Вінницької обласної державної адміністрації та начальника Головного управління Держземагентства у Вінницькій  області з проханням надати учасникам бойових дій (мешканцям міста Вінниця) земельні ділянки для ведення садівництва з числа земель, що перебувають у спільній власності територіальної громади області або тих, що розташовані за межами населених пунктів.

4.4. Спільно з департаментом економіки і інвестицій розробити і винести на розгляд виконавчого комітету міської ради порядок і умови проведення жеребкування з визначення номерів земельних ділянок серед громадян, які внесені до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, та склад комісії з проведення жеребкування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Матусяка та С.Тимощука.

 

Секретар міської ради                                                                С. Моргунов

 

Додаток 1
до рішення виконкому
міської ради
від __________ № ______

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІЖ УЧАСНИКАМИ

БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА ЧЛЕНАМ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО УЧАСНИКА  АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ

Це Положення визначає процедуру розподілу земельних ділянок між учасниками антитерористичної операції, які отримали статус учасника бойових дій (далі – учасники бойових дій), та членам сім'ї загиблого учасника АТО, з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

1.Основні засади:

1.1. Учасникам бойових дій, в яких не використано право на безоплатну приватизацію земельної ділянки, відповідного цільового призначення, можуть бути надані безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Вінниця, відповідно до плану зонування та детального плану територій.

1.2. Земельні ділянки учасникам бойових дій та членам сім'ї загиблого учасника АТО надаються в кварталах (масивах) малоповерхової житлової забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

1.3. У разі, якщо учасник бойових дій скористався правом на безоплатне отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд до моменту прийняття участі в АТО, то для таких осіб земельні ділянки повторно у власність не передаються.

1.4. Для цілей цього Положення, до членів сім'ї учасника АТО належать: чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, усиновлювачі та усиновлені.

1.5. Члену сім'ї  загиблого учасника АТО, в першочерговому порядку  може бути надана безоплатно у власність земельна ділянка. При цьому першочергове право на отримання такої земельної ділянки мають дружина/чоловік або діти загиблого учасника АТО, а в разі їх відсутності – батьки, потім, відповідно, усиновлювачі та усиновлені, рідні брати і сестри, дід та баба.

2. Порядок реєстрації:

2.1. Для забезпечення публічності і прозорості процедури реєстрації  створюється комісія з відбору осіб по розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність.

2.2. Департамент архітектури, містобудування та кадастру з метою розподілу земельних ділянок між особами, зазначеними в пункті 1 цього Положення за поданням Комісії, створює єдиний реєстр учасників АТО по місту Вінниці (далі – єдиний реєстр).

2.3. Для внесення до єдиного реєстру учасників АТО, департамент архітектури, містобудування та кадастру надає Комісії списки бажаючих учасників АТО на отримання земельних ділянок, підтверджені відповідними заявами та документами прикладеними до заяв. Члени загиблого учасника АТО, разом з заявою, складеною в довільній формі, надають Посвідчення члена сім'ї загиблого учасника АТО, а також пред'являють особистий паспорт (копію паспорта) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Представники сімей, члени сім'ї загиблого учасника АТО, додатково надають копії документів, що підтверджують факт наявності сімейних (родинних) відносин.

2.4. В єдиний реєстр вносяться учасники АТО, зареєстровані у м. Вінниця. Дата реєстрації місця проживання учасника АТО у м. Вінниця повинна передувати даті його направлення/перебування для участі в АТО. Будь-які зміни в єдиному реєстрі допускаються лише за поданням Комісії, відповідно до її протоколу, затвердженого рішенням виконавчого комітету.

2.5. Номери учасників АТО в єдиному реєстрі визначаються в порядку черговості, відповідно до  дати реєстрації поданої заяви про включення до списку бажаючих на отримання земельної ділянки.

2.6. Після визначення номерів в єдиному реєстрі, департамент архітектури,  містобудування та кадастру повідомляє заявників у строк, що не перевищує 10 робочих днів, про включення їх до єдиного реєстру та визначення порядкового номера.

3. Розподіл земельних ділянок:

3.1. Розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій, відповідно до списку єдиного реєстру, проводиться шляхом жеребкування. Умови проведення жеребкування затверджуються виконавчого комітету міської ради.

3.2. Членам сім'ї загиблого учасника АТО, відповідно до окремого реєстру, сформованого за  поданням  Комісії, надається право вільного вибору земельної ділянки, відповідно до запропонованих до відведення, та подання відповідної заяви про передачу її у власність, про що  Комісією складається протокол, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Жеребкування проводиться публічно в присутності депутатів Вінницької міської ради, учасників бойових дій або їх довірених осіб, представників засобів масової інформації та членів Комісії.

3.4. Результати жеребкування оформляються протоколом, який затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.5. Після проведення жеребкування учасникам бойових дій подають відповідні заяви на ім'я міського голови про передачу у власність земельних ділянок.

3.6. Питання щодо надання таких дозволів включаються до порядку денного пленарного засідання чергової, після жеребкування, сесії Вінницької міської ради.

3.7. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються на замовлення учасників бойових дій, та членів сім'ї загиблого учасника АТО, в землевпорядних організаціях, які мають  відповідну ліцензію.

3.8. Затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх у власність здійснюється рішенням сесії  Вінницької міської ради.

 

 

Керуючий справами виконкому                                               С. Чорнолуцький

 

Додаток 2
до рішення виконкому
міської ради
від __________ № ______

 

СКЛАД КОМІСІЇ

ПО РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІЖ УЧАСНИКАМИ

БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА ЧЛЕНАМ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО УЧАСНИКА  АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ

Голова комісії: 

Матусяк Сергій Володимирович - заступник міського голови.

Співголова: Тимощук Сергій Володимирович - заступник міського голови.

Секретар комісії: 

Баліцька Ганна Іванівна - головний спеціаліст департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради.

Члени комісії:

1. Бондарчук Олександр Олексійович - заступник директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру,головний архітектор міста, начальник служби кадастрів міської ради.

2. Швед Руслан Володимирович - заступник директора департаменту правової політики та якості міської ради.

3. Парфілов Олег Михайлович - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради.

4. Погосян Віталій Валерійович - директор департаменту економіки і інвестицій міської ради.

5. Попова Лариса Віталіївна - директор департаменту соціальної політики міської ради.

6. Савчук Сергій Варфоломійович - голова постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи міської ради - за згодою.

7. Кривов'яз Тамара Миколаївна - голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради - за згодою.

8. Представник Повітряних Сил Збройних сил України - за згодою.

9. Представник військової частини А2656 - за згодою.

10. Представник військової частини А1231 - за згодою.

11. Представник військової частини 3008 - за згодою.

12. Представник Вінницького зонального відділу військової служби правопорядку - за згодою.

13. Представник УМВС України у Вінницькій області - за згодою.

14. Представник Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області - за згодою.

15. Представник управління Служби Безпеки України у Вінницькій області - за згодою.

Керуючий справами виконкому                                               С. Чорнолуцький

                                                                            

Додаток 3
до рішення виконкому
міської ради
від __________ № ______

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ

 ПО РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІЖ УЧАСНИКАМИ

БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА ЧЛЕНАМ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО УЧАСНИКА  АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ

1. Комісія здійснює свою діяльність колегіально. Кількісний та персональний склад комісії затверджується рішенням міської ради. В разі необхідності Комісія до участі в роботі може залучати інших осіб для надання відповідних роз'яснень, консультацій, висновків.

1.1. Не пізніше ніж за два робочі дні до проведення засідання Комісії, секретар ознайомлює членів Комісії з переліком питань, що виносяться на її розгляд, а також датою, часом та місцем її проведення. На вимогу членів Комісії секретар надає їм відповідні документи (або їх копії), що подані заявниками.

1.2. Здійснення діяльності роботи Комісії відбувається у формі вивчення наданих на засідання матеріалів, обговорень і прийняття відповідних рішень шляхом голосування. Залучені до участі у роботі комісії особи, які не є її членами,  не приймають участі у голосуванні, але їх думка може бути врахована.

1.3. Засідання Комісії за рішенням її голови може проходити в відкритому режимі з участю зацікавлених представників, Учасників АТО та представників засобів масової інформації.

1.4. Засідання Комісії веде її голова, а вразі його відсутності співголова комісії.

Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування, а за наявності рівної кількості голосів членів комісії за та проти, голос голови комісії є вирішальним.

1.5. Періодичність засідань комісії визначається її головою, виходячи з потреб.

1.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який ведеться Секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії та затверджується рішенням виконкому міської ради. Витяг з протоколу Комісії, затвердженого рішенням виконкому міської ради, підписує тільки голова та секретар,

1.7. Матеріали Комісії зберігаються в архіві департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради.

1.8. Рішення Комісії  не пізніше трьох робочих днів, з моменту затвердження його рішенням виконавчого комітету міської ради,  направляються зацікавленим виконавчим органам міської ради. Отримані виконавчими органами міської ради рішення Комісії, затверджені виконкомом міської ради, є підставою для формування єдиного реєстру учасників АТО на отримання земельних ділянок, підготовки проектів рішень виконкому та ради.

 

Керуючий справами виконкому                                        С. Чорнолуцький