Земельні питання: Рішення вионавчого комітету від 04.06.2015 р. № 1213 Про Порядок і умови проведення жеребкування
Керування дозволамиКерування дозволами

Про Порядок і умови проведення жеребкування

Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.06.2015 р. № 1213

Про Порядок і умови проведення жеребкування з визначення номерів земельних ділянок серед  учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.05.2015 року №1155 «Про затвердження «Положення про розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членам сім'ї загиблого учасника антитерористичної операції, для передачі земельних ділянок безкоштовно у власність», складу та порядку роботи комісії», на підставі частини 1 статті 52 та частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Порядок і умови проведення жеребкування з визначення номерів земельних ділянок серед учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність,   згідно з додатком.  
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. Матусяка.  

   

   

   

  Секретар міської ради                                                                С. Моргунов Додаток 

  до рішення виконавчого комітету

  міської ради 

  від 04.06.2015 р. № 1213

   

   

  ПОРЯДОК І УМОВИ

  проведення жеребкування з визначення номерів земельних ділянок серед

  учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність

   

  Загальні положення
 1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення жеребкування серед учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність (надалі – Жеребкування). 
 2. Жеребкування полягає у визначенні конкретного місця розташування  на схемі земельних ділянок, відповідно до розробленого та затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 06.02.2014 року №265 Детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Північна, Гонти, існуючою житловою забудовою в м. Вінниці, для громадян, які рішенням Комісії по розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій (склад Комісії затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.05.2015року №1155) включені до єдиного реєстру учасників АТО по місту Вінниці (надалі – Учасники жеребкування). 
 3. Жеребкування проводиться не пізніше, ніж через 10 днів після направлення громадянам  повідомлення про участь у Жеребкуванні. 
 4. До Жеребкування допускаються особи з числа учасників бойових дій, включених до єдиного реєстру учасників АТО по місту Вінниці, які в день проведення жеребкування пройшли реєстрацію і засвідчили свою особу, або належним чином оформленою та нотаріально посвідченою довіреністю уповноважили на це іншу особу, яка пройшла реєстрацію.   
 5. Для проведення жеребкування створюється Комісія з проведення Жеребкування.
 6. Жеребкування проводиться в один етап. Підсумки жеребкування оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії. Протокол підлягає затвердженню рішенням виконавчого комітету міської ради. 

   

  Повідомлення про проведення Жеребкування. 
 1. Повідомлення про проведення жеребкування надсилається громадянам – Учасникам жеребкування рекомендованим листом з повідомленням, який містить інформацію  про проведення жеребкування. Відповідальним за надсилання повідомлень Учасникам жеребкування є департамент архітектури, містобудування та кадастру міської ради. Повідомлення надсилається Учасникам жеребкування не пізніше, ніж за 3 дні до дати проведення жеребкування.  
 2. Повідомлення про проведення жеребкування містять такі відомості:
  • найменування заходу;  
  • дата, час  та місце проведення жеребкування;
  • час початку і припинення реєстрації для участі у жеребкуванні;
  • перелік необхідних для реєстрації документів;
  • вимоги щодо явки учасників жеребкування;
  • прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв'язок з Учасниками жеребкування. 
 3. Типовий зразок повідомлення наведений в додатку 1 до цих Порядку і умов.  

   

  Список  Учасників жеребкування
 1. Відповідальним за формування списку Учасників жеребкування  є департамент архітектури, містобудування та кадастру міської ради. 
 2. Список Учасників жеребкування формується в алфавітному порядку згідно з рішенням Комісії по розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, включених до єдиного реєстру учасників АТО по місту Вінниці. 
 3. Список Учасників жеребкування повинен бути сформований  напередодні дати проведення Жеребкування і переданий секретарю  Комісії з проведення жеребкування для проведення процедури реєстрації Учасників жеребкування. 
 4. Типова форма Списку Учасників жеребкування наведена в додатку 2 до цих Порядку і умов. 

   

  Схема земельних ділянок і комплект карток для жеребкування
 1. Відповідальним за формування Схеми земельних ділянок, по яких проводиться жеребкування,  є департамент архітектури, містобудування та кадастру міської ради. 
 2. Схема вільних земельних ділянок, які не передані у власність та користування,  формується відповідно до Детального плану території кварталу, обмеженого вулицями Північна, Гонти, існуючою житловою забудовою в м. Вінниці, для громадян,  затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 06.02.2014 року №265. 
 3. Схема земельних ділянок містить порядковий номер і конкретне місце розташування земельної ділянки.
 4. На підставі зазначеної Схеми департаментом архітектури, містобудування та кадастру виготовляються картки із зазначенням земельних ділянок, по яких проводиться Жеребкування. 
 5. Для проведення Жеребкування виготовляється комплект однакових за розміром і кольором карток в кількості, що відповідає кількості Учасників жеребкування у Списку, складеному напередодні проведення жеребкування, згідно з рішенням Комісії по розподілу земельних ділянок. 
 6. На кожній картці зазначається порядковий номер, місце розташування та орієнтовна площа  земельної ділянки у відповідності зі складеною Схемою земельних ділянок. 
 7. Комплект карток вкладається в запечатаний конверт із зазначенням на конверті слів "Для жеребкування" і передається разом зі Схемою земельних ділянок  департаментом архітектури, містобудування і кадастру міської ради Комісії з проведення жеребкування  у присутності всіх членів комісії. 

   

   

  Реєстрація Учасників жеребкування
 1. Реєстрація Учасників жеребкування проводиться у день проведення Жеребкування у визначені в  повідомленні про проведення

  Жеребкування час та місці. 
 2. До реєстрації для участі у Жеребкуванні допускаються особисто Учасники жеребкування, визначені у Списку Учасників жеребкування, або уповноважені ними особи за наявності відповідної нотаріально посвідченої довіреності. 
 3. Для реєстрації кожен Учасник жеребкування повинен пред'явити оригінал паспорту громадянина України, що посвідчує його особу.  В разі неможливості явки Учасника жеребкування особисто реєстрацію може проходити уповноважена Учасником жеребкування особа за наявності належним чином оформленої і нотаріально посвідченої довіреності від Учасника жеребкування та паспорту громадянина України, що посвідчує уповноважену особу.

   

  Комісія з проведення Жеребкування
 1. Для проведення Жеребкування створюється комісія в кількості до 10 осіб.
 2. Склад комісії формується з фахівців виконавчого комітету міської ради, представників депутатського корпусу міської ради, зареєстрованих Учасників жеребкування (2 особи), які виявили бажання взяти участь в роботі комісії.  
 3. Примірний склад комісії наведений в додатку 3 до цього Порядку і умов.  
 4. Очолює комісію заступник міського голови. До складу комісії, окрім нього, входять співголова, члени та секретар комісії. Секретар комісії  веде протокол в процесі проведення Жеребкування. 
 5. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 
 6. Комісія забезпечує : 
  • відкритість і  прозорість проведення процедури Жеребкування;
  • складання протоколу Жеребкування  за підсумками засідання комісії;
  • здійснює інші повноваження щодо організації та проведення Жеребкування, згідно з цими Порядком і умовами. 
 7. Комісія є правомочною за умови наявності не менш ніж ¾ її членів. 
 8. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів від її складу та оформлюється Протоколом, який підписується всіма членами комісії протягом трьох робочих днів з моменту проведення Жеребкування (далі – Протокол). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 
 9. Жеребкування вважається таким, що відбулось, з моменту затвердження Протоколу засідання  комісії про підсумки проведення Жеребкування рішенням виконавчого комітету міської ради. 

   

  Проведення Жеребкування
 1. Обов'язковими умовами Жеребкування є відкритість і прозорість процедури його проведення. 
 2. Під час проведення Жеребкування комісією забезпечується дотримання принципу рівного доступу Учасників жеребкування до інформації про порядок та умови проведення Жеребкування. 
 3. Перед початком Жеребкування:
  • за пропозицією голови комісії методом підняття рук з усіх зареєстрованих Учасників жеребкування на добровільних засадах визначається 2 кандидати у члени комісії  від учасників Жеребкування;
  • члени комісії займають свої місця в залі для проведення жеребкування разом з новообраними членами комісії з числа Учасників жеребкування.
 4. Жеребкування проводиться в один етап за допомогою виготовленого з прозорого матеріалу барабана, що обертається, та комплекту  карток. 
 5. Секретар комісії у присутності усіх членів комісії відкриває конверт з картками, перераховує  їх кількість та вкидає в барабан. При цьому кількість карток, які вкидаються в барабан, повинна дорівнювати кількості Учасників жеребкування, які визначені у відповідному Списку. 
 6. Голова комісії оголошує про початок проведення Жеребкування. 
 7. Учасники жеребкування або належним чином уповноважені представники Учасників жеребкування, які пройшли процедуру Реєстрації, послідовно в  алфавітному порядку викликаються головою комісії до барабану, з якого самостійно витягають по одній картці кожний. Учасник жеребкування в присутності усіх членів комісії самостійно відкриває картку і оголошує дані, зазначені у картці. Один з членів  комісії перевіряє правильність оголошених даних, секретар комісії вносить відповідні дані в протокол, які у відповідній графі засвідчуються особистим підписом Учасника жеребкування. 
 8. В разі наявності осіб, які отримали повідомлення про проведення Жеребкування, але  з різних причин  не з'явились  для реєстрації в день проведення  Жеребкування, діє наступна процедура. 

  Після проведення жеребкування серед усіх зареєстрованих Учасників жеребкування голова комісії  оголошує, що надалі відбуватиметься жеребкування серед учасників Жеребкування, які не з'явились. 

  Комісія простим голосуванням обирає зі  свого складу одного уповноваженого члена Комісії, який пройде жеребкування за учасників Жеребкування, які не з'явились. Відповідні дані вносяться в протокол Комісії. 

  Обраний член комісії проходить до барабану. Голова комісії в алфавітному порядку зачитує прізвища Учасників жеребкування, які не з'явились, і уповноважений член комісії послідовно витягує по одній картці за кожного учасника, який не з'явився, відкриває  картку і оголошує дані, визначені у картці. Відповідні дані  перевіряються одним з членів комісії і вносяться в протокол. 
 9. У разі виявлення помилок, допущених членами комісії в ході заповнення протоколу, вони виправляються. Факт виправлення таких помилок фіксується в протоколі засідання комісії.  

   

  Результати Жеребкування. 

  1. Про результати жеребкування складається відповідний протокол комісії, який підписується усіма членами комісії і  протягом  не більше, ніж  14 днів з моменту проведення жеребкування затверджується рішенням виконавчого комітету   міської ради. 

  Підготовку проекту рішення здійснює департамент архітектури, містобудування та кадастру міської ради.   

   

   

   

   

  Додаток 1 до Порядку і умов  

   

  Типовий зразок повідомлення 

  про проведення Жеребкування з визначення номерів земельних ділянок серед

  учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність

   

   

  Шановний (а) ________________________!

   

  Виконавчий комітет міської ради запрошує Вас на проведення процедури Жеребкування серед учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність.  

  Жеребкування відбудеться «___» ________ 2015 р. в приміщенні __________________. 

  Реєстрація учасників жеребкування відбуватиметься  з __ год. __ хв. до __ год. __ хв.  «___» _______ 2015 року в приміщенні

  _____________________________. 

  На реєстрацію Вам необхідно з'явитись особисто і пред'явити  паспорт громадянина України. В разі неможливості особисто взяти участь у Жеребкуванні Ви маєте право направити для участі у Жеребкуванні уповноважену Вами особу, яка повинна мати при собі нотаріально посвідчену довіреність та паспорт громадянина України. 

  Доводимо до Вашого відома, що жеребкування відбудеться в один етап незалежно від явки або неявки учасників Жеребкування. 

  З повним текстом Порядку і умов проведення жеребкування Ви можете детально ознайомитись на сайті міської ради www.vmr.gov.ua в розділі «____________». 

            За     більш    детальною    інформацією     звертайтесь,    будь-ласка,    до

  _____________________ (прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв'язок з Учасниками жеребкування).

  З повагою

   

           Заступник міського голови                                             

   

   

   Додаток 2 до Порядку і умов

   

  Типова форма Списку Учасників Жеребкування

  з визначення номерів земельних ділянок серед учасників бойових дій, які брали

  безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність

   

   

   
№№ п/п ПІБ учасника або уповноваженої особи

Явка

(особисто/уповноважена особа/не з'явився)

Паспортні дані, дані нотаріально

посвідченого доручення

1.    
2.    
….    

 

  

Додаток 3 до Порядку і умов

 

Склад Комісії з проведення Жеребкування 

з визначення номерів земельних ділянок серед учасників бойових дій, які брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність

 

 

№№ ПІБ членів комісії Посада
1. Матусяк Сергій Володимирович  Заступник міського голови, голова комісії
2. Тимощук Сергій Володимирович  Заступник міського голови, співголова комісії
3. Баліцька Ганна Іванівна Головний спеціаліст департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, секретар комісії
 Члени комісії  
4. Бондарчук Олександр Олексійович Заступник директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради, начальник служби кадастру 
5. Лісовська Олена Олександрівна

Директор   департаменту    правової

політики та якості міської ради

6. Попова Лариса Віталіївна Директор департаменту соціальної політики міської ради
7. Савчук Сергій Варфоломійович Голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи   (за згодою)
8. Шутак Ігор Анатолійович

Директор                      департаменту

комунальних ресурсів міської ради

9.  Учасник  жеребкування (за згодою)
10.  Учасник  жеребкування (за згодою)

Керуючий справами виконкому                                                                     С. Чорнолуцький

Департамент економіки  і інвестицій

Гузлякова Олена Олександрівна  Заступник директора департаменту економіки і інвестицій, начальник відділу стратегії  розвитку 

Департамент архітектури, містобудування та кадастру міської ради  Бондарчук Олександр Олексійович

Заступник директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру, начальник служби кадастру